Solicitude de Información de Ganeso

Contacto

Completa el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo para ofrecerte más información sobre Ganeso

* Todos os campos son obrigatorios

De acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999, informámolo de que os seus datos persoais forman parte dun ficheiro, cuxo responsable é REGASIFICADORA DEL NOROESTE, SA con domicilio en Punta Promontoiro, s/n - 15620 Mugardos (A Coruña). A finalidade deste ficheiro é levar a cabo a xestión e control da relación cos nosos contactos. Se o desexa, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito ao enderezo sinalado, achegando unha fotocopia do seu DNI, ou por correo electrónico a datos@reganosa.com.