Canle de comunicación

Código ético e de conduta (Enlace)

O noso Código Ético e de Conduta, aprobado polo Consello de Administración, recolle os valores que rexen o proceder da nosa compañía.

 

Política do sistema interno de información (Enlace)

Reganosa dispón dun sistema interno de información para garantir a transparencia, asegurar o cumprimento do Código Ético e de Conduta e detectar posibles condutas irregulares ou contrarias á lei ou á normativa interna da compañía.

 

Canle de comunicación (Enlace)