Declaración Ambiental

Software Ganeso

O que fixemos e o que está por facer

Sometemos anualmente a nosa xestión ambiental a un proceso de auditoría, segundo o estándar EMAS, e elaboramos unha declaración ambiental cada exercicio para dar a coñecer o noso desempeño neste ámbito e informar os obxectivos alcanzados e as novas metas que se establecen. 

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2022

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2021

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2020

DECLARACIÓN AMBIENTAL 2019