MODELO DE TRANSPARENCIA

CUESTIÓN DE TRANSPARENCIA

Os operadores de plantas de GNL e os xestores de redes de transporte (TSO) deben publicar nos seus sitios web información de acordo co establecido no Regulamento 715/2009. É por iso polo que GLE (Gas LNG Europe) desenvolve unha ferramenta común para facilitar que a información sexa máis accesible para o mercado e os usuarios das regasificadoras.

En tanto que somos propietarios e operadores dunha destas instalacións, ademais de membros de GLE, acordamos implementar de forma voluntaria o “Modelo de transparencia”, co que se facilita o acceso a esa información. Iso permite:

 • Dirixirse a través de hipervínculos das áreas macro aos submenús á información necesaria.
 • Respectar a diversidade de modelos de negocio e as condicións regulamentarias.
 • Facer que a información, xa presente nos sitios web, resulte máis accesible para o mercado.

 

 

Tabla resumen

Macro Área Submenú Ligazóns
Contacto Contacto Contacto
Características das infraestruturas Características da terminal Informacion sobre a terminal e capacidades segundo PD-10
Características da rede de gasoductos Información sobre a rede de gasoductos e capacidades segundo PD-10
Descrición dos servizos Servizos ofrecidos
Calidade do gas/GNL Calidade do gas
Como ser usuario? Para solicitar acceso Modelos de contrato e solicitudes
Información do xestor de transporte Reganosa
Procedementos para os buques Información sobre compatibilidade de buques
Capacidades Mercado Primario Capacidades
Mercado Secundario O mercado secundario está regulado polo Regulamento 715/2009 e a Lei 34/1998 nos seus artículos 65 bis e 65 ter.
Peaxes Plantas Reguladas Tarifas, peaxes e canons
Plantas Exentas N/A
Documentación legal Contratos / códigos de rede NGTS e protocolos *
Regulación / Lexislación Regulación nacional
Regulación europea
Datos de operación Datos históricos Datos históricos
Datos de operación Datos de operación
Varios Proxectos Ten Year Network Development Plan 2015

* Nesta sección pode consultar a lexislación básica do sector gasista. A selección non é exhaustiva e, polo tanto, non se garante que conteña toda a normativa legal vixente sobre o sector.